Petrus Polska
Nawigacja
Nawigacja
Artykuły » Telefonia w Petrusie » Opis aranżacji usług dodatkowych.
Opis aranżacji usług dodatkowych.
Blokada połączeń wychodzących

1. Zamawianie usługi odbywa się podczas podpisywania Umowy (Załącznik nr 1) lub później poprzez kontakt z BOK. Z uwagi na specyfikę usługi Abonent otrzymuje czterocyfrowe hasło dostępowe (startowe), które ze względów bezpieczeństwa powinno być jak najszybciej zmienione.

2. Usługa zapewnia realizację czterech poziomów restrykcji [0, 1, 2, 3] zgodnie ze specyfikacją podaną w
CENNIKU, Tablica – Opłaty za usługi dodatkowe, pozycja 3. Określony poziom jest wybierany indywidualnie przez Abonenta.

3. W celu aktywowania określonego poziomu restrykcji należy wybrać na klawiaturze aparatu telefonicznego sekwencję
*34*PPPP*[0-3]#, gdzie PPPP – czterocyfrowe hasło, 0-3 – pojedyncza cyfra określająca poziom.

4. W celu deaktywowania (odwołania) usługi należy wybrać na klawiaturze aparatu telefonicznego
sekwencję #34*PPPP#, gdzie PPPP – czterocyfrowe hasło.

5. Ponadto dostępne są opcje: Sprawdzenie ustawionego poziomu restrykcji **34*[0-3]# Zmiana hasła dostępowego do usługi
*00*PPPP*NNNN*RRRR#, gdzie NNNN – czterocyfrowe nowe hasło, RRRR - czterocyfrowe nowe hasło, potwierdzenie.

Przeniesienie / przekierowanie połączeń przychodzących

1. Usługa jest dostępna z chwilą uruchomienia zakończenia sieciowego i podpisania przez Abonenta Protokołu Odbioru
Instalacji. Usługa jako taka jest bezpłatna; płatne są połączenia wg. stawek zależnych od rodzaju wskazanego numeru
telefonicznego.

2. PetrusFon realizuje dwa rodzaje przeniesień na dowolny wskazany numer, zgodnie ze specyfikacją podaną w CENNIKU,
Tablica – Opłaty za usługi dodatkowe, pozycja 4, 5 i 6.

3. Aktywowanie i deaktywowanie (odwołanie) wybranego rodzaju przeniesienia zapewnia wybranie sekwencji: Natychmiastowe
przeniesienie połączeń, *21*numer_telefonu# odwołanie #21# Przeniesienie połączeń gdy nie odbiera, *61*numer_telefonu# odwołanie #61#